saymore

təlim və inkişaf
təlimlərimiz korporativ və fərdi satışları artırmaq, komanda-daxili ünsiyyəti gücləndirmək, iş keyfiyyətini optimallaşdırmaq və
müştəri məmnuniyyətini təmin etmək üçün hazırlanıb
Şirkətinizdə Fərdi və Peşəkar
İnkişaf Mühiti Yaradın
 
Korporativ təlimlərdə yeni metodologiya ilə çıxış edərək bu istiqamətdə innovativ və fərqli öyrənmə yolları və həlləri təqdim edirik
 

Təklif etdiyimiz Satış Təlimi və həll yolları şirkətinizdə satışları artırmaqla yanaşı işçiləriniz arasında güclü satış bacarığı olan əməkdaşları müəyyən edərək, onları daha çox satış etməyə motivasiya edəcəkdir.

KORPORATİV VƏ FƏRDİ SATIŞLAR

Bu təlimdə iştirakçılar çox istiqamətli və müxtəlif məqsədli kompleks data və məlumatları analiz edərək, onları asan izah olunacaq formada təsvir edib təklif olunan vasitələrlə təqdim etməyi öyrənəcəklər.

KOMPLEKS DATANIN ANALİZİ, TƏSVİRİ VƏ TƏQDİMATI

Ən dəyərli resursumuz olan vaxtımızı gündəlik iş rejimimizdə necə istifadə edirik və bunu daha necə yaxşılaşdıra bilərik sualına məhz bu təlimdə cavab tapırıq. Təklif olunan innovativ metodlarla vaxtımızın səmərəli istifadəsini tətbiq etmək artıq çətin olmayacaq. 

VAXTIN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ

Bu təlim "tək əldən səs çıxmaz" formulasını istiqamət tutaraq komanda-daxili ünsiyyəti gücləndirmək, komanda fərdlərinin bir-biri ilə daha yaxşı işləyə bilməsi, biri digərinin güclü tərəflərini kəşf etməsi üçün əməkdaşlıq etməyi, komandada münasibətlərin qurulması məqsədi daşıyır. 

KOMANDA İŞİ

İşgüzar yazışmalar biznesimizin, fərdi və peşəkar fəaliyyətimizin əsaslı təməlini təşkil edir. Fikirlərinizi, ideya və layihələrinizi yazı üzərində daha səlis, anlaşılır və məqsədyönlü ifadə edəbilməyiniz üçün bu təlim proqramını təklif edirik.

İŞGÜZAR YAZIŞMALAR

Emosialarımızı tanımaq, onlardan agah olmaq, onları peşəkar şəkildə ifadə edə bilmək, iş yerində və peşəkar mühitdə həm şəxsi, həm də digərlərinin emosialarından agah olaraq düzgün qərar vərmək və peşəkar münasibətlərin qurulmasında emosiaların rolunu bu təlimdə öyrənirik.

EMOSİONAL ZƏKA

Bu təlimin əsas mahiyyəti peşəkar iş mühitinin sağlam şəkildə qurulması, etik qaydalara əsaslanan iş yerinin formalaşdırılması, işçilər arasında etik iş şəraitinin olmasında və uzun-müddətli fəaliyyətin təməlində biznes etikasın rolunu göstərmək, biznes etikasının formalaşması və hər bir işçinin bu haqda məlumatlandırılmasıdır. 

BİZNES ETİKASI

Hər bir biznesin uğurlu olması üçün müştərilərin məmnuniyyəti, loyallığı və onların məhsul və xidmətlər haqqında daim razılıqla danışması vacibdir. İstənilən marketinq kampaniyasından daha dəyərli olan müştəri rəyinin düzgün formalaşması üçün müştəri xidməti departamenti əməkdaşlarına bu təlimi təklif edirik. 

MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİ

Komandaların həm daxildə, həm də digər komandalar ilə əməkdaşlığındə effektivliyin artırılması üçün hazırlanan bu təlim proqramı iş yeri məmnuniyyətini, komanda-daxili ünsiyyəti, iş effektivliyini artırmaq məqsədi daşıyır. 

EFFEKTİV KOMANDA İŞİ

Çağrı mərkəzi şirkət haqqında ilkin təəssüratın formalaşmasında ən böyük rola sahibdir. Müştərilər hərhansı şirkət, xidmət vəya məhsul haqqında ilkin fikirləri məhz çağrı mərkəzindən aldlqları müştəri xidməti əsasında formalaşdırırlar. Bu təlim işçilərin bacarıqlarının artırılması və gücləndirilməsi məqsədi daşıyır. 

ÇAĞRI MƏRKƏZİ

ÇƏTİN MÜŞTƏRİLƏRLƏ İŞ

Çətin müştərilərlə iş şirkət daxilində motivasiyanın azalması, ruh düşkünlüyü və iş keyfiyyətinin azalmasına səbəb olan amillərdən biridir. Çətin müştərilərlə işin hansı tərzdə qurulması, motivasiya və həvəsləndirici metodlardan istifadə və şikayətlərin qeydiyyatı və tənzimlənməsi mövzusunda ətraflı təlim proqramını təklif edirik. 

Sürətlə dəyişən iş dünyasında köhnə metod və alətlərlə işləmək ancaq məğlubiyyətə aparacaqdır. Fərdlər və şirkətlər özlərini yeniləməklə yanaşı, iş metodlarını və problemlərə yanaşma tərzlərini dəyişib innovativ həll yollarına üz tutmalıdırlar. Təlim proqramı innovativ yanaşmanı və müxtəlif alətləri həll yolu olaraq təklif edir. 

YARADICILIQ & İNNOVASİYA

Dəyərli Müştərilərimiz və
Tərəfdaşlarımızla Tanış Olun
 
Onlarla işləməkdən zövq almaqla yanaşı peşəkar mühitin formalaşmasında əməkdaşlığımız çərçivəsində onlardan
çox dəyərli təcrübələr əldə edirik
11111f.png
sm.png
1111.png
12.png
11.jpg
Screen Shot 2018-08-24 at 12.08.09 AM.pn
1.png
111.png
fido.png
uni.png
brt_edited.jpg
111brddwww.png
111.jpg
11111.jpg
111111111_edited.jpg
33333_edited.jpg
Yeni bilik və bacarıqlara sahib olmaq üçün yeni metodikalar
Təlimlərimizdə tətbiqi öyrənmə metodikasına üstünlük verərək iştirakçılarımızın daha asan, əylənərək öyrənməsi, bununla yanaşı təlimlərimizin effektiv və yadda-qalan olması üçün səy göstəririk.
Niyə Biz?
Bizimlə əməkdaşlıq etməyiniz üçün bir neçə səbəb

Açıq müzakirələr

Tətbiqi metodika

Təlim öncəsi iştirakçılarla görüşüb ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi

Praktik oyunlara əsaslanan təlim gündəliyi

2 saatlıq ödənişsiz demo

Dünya təcrübəsindən nümunələr

20% Nəzəri

80% Tətbiqi yanaşma

Ətraflı məlumat üçün bizə yazın
Suallarınızı cavablamaq üçün xidmətinizdəyik. Ödənişsiz demo sessiyası, əlavə suallar və ətraflı məlumat üçün bizimlə istər telefon, istər sosial media, istərsə də elektron poçt vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.